Advokatfullmektig Anne Ingeborg Sogn Øiom 

F: 1991
Master i rettsvitenskap: 2016
Tlf: 40092332
e-post: aiso@advokatstoen.no

 

Anne Ingeborg Sogn Øiom har studert jus ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2016. De første årene etter endt utdannelse arbeidet hun i i juridisk tjeneste ved Kartverket, før hun i 2019 begynte som dommerfullmektig ved Nord-Østerdal og Sør-Østerdal tingrett. I januar 2020 begynte hun som advokatfullmektig i advokatfirmaet Støen & Thoresen. Hun arbeider hovedsakelig med saker innenfor strafferett, tingsrett og kjøpsrett.