Advokat Bendik Støen Thoresen

F: 1982
Master i rettsvitenskap: 2008
Egen advokatpraksis fra: 2011
Bendik studerte ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2008. Han startet sin egen advokatpraksis i 2011. Bendik har omfattende prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Hans spesialområder er strafferett, både som forsvarer og som bistandsadvokat samt barne- og familiesaker og barnevernssaker.
Bendik arbeider også med erstatningssaker og alminnelig kontraktsrett.