Advokat Bendik Støen Thoresen

F: 1982

Master i rettsvitenskap: 2008

Egen advokatpraksis fra 2011

Telefon: 95 28 08 87

bst@advokatstoen.no

Bendik studerte ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2008. Han startet sin egen advokatpraksis i 2011. Bendik har omfattende prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Hans spesialområder er strafferett, både som forsvarer og som bistandsadvokat samt barne- og familiesaker og barnevernssaker.

Bendik arbeider også med erstatningssaker og alminnelig kontraktsrett.