Advokat Line Støen Thoresen

F: 1986
Master i rettsvitenskap: 2011
Advokatbevilling fra 2014

Telefon:  97 01 53 05
lst@advokatstoen.no

 

Line har studert jus ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2011. Det første året etter endt utdannelse arbeidet hun i barneverntjenesten, før hun i 2012 begynte som advokatfullmektig i advokatfirmaet Støen & Thoresen. Hun fikk advokatbevilling i 2014 og har etter dette arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Støen & Thoresen. Hun arbeider hovedsakelig med saker innenfor strafferett, barnerett og barnevern og har bred prosedyreerfaring fra domstolene og fylkesnemnd. Line har også oppdrag som bostyrer ved konkurs og medhjelper ved tvangssalg for Gjøvik tingrett, og kan bistå med oppgjør ved salg av fast eiendom.