Advokat Line Støen Thoresen

F: 1986
Master i rettsvitenskap: 2011
Advokatbevilling fra 2014
Tlf: 970 15 305
e-post: lst@advokatstoen.no

 

Line har studert jus ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2011. Det første året etter endt utdannelse arbeidet hun i barneverntjenesten, før hun i 2012 begynte som advokatfullmektig i advokatfirmaet Støen & Thoresen. Hun fikk advokatbevilling i 2014 og har etter dette arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Støen & Thoresen. Hun arbeider hovedsakelig med saker innenfor strafferett, barnerett og barnevern og har bred prosedyreerfaring fra domstolene og fylkesnemnd.