Advokat Inger Marie Støen

Cand.jur.: 1993

Egen advokatpraksis fra 1994

Telefon: 90 98 47 19

ims@advokatstoen.no

 

Inger Marie Støen har lang fartstid som advokat og omfattende prosedyreerfaring. Hennes spesialområder er strafferett, barne- og familiesaker, barnevernssaker og erstatningssaker.

Inger Marie er styremedlem av organisasjonen SEIF, en frivillig og uavhengig organisasjon som hjelper innvandrere til Norge på mange ulike måter.

Inger Marie er også sertifisert til advokatmekling.